Podział zbioru - strona 6

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

jest: - hierarchiczna lista badanych jednostek ustalana z punktu widzenia wybranych cech je opisujących, - podział...

Historia matematyki

Pobrań: 56
Wyświetleń: 2072

. A zatem amq ≥ mbp czyli aq > bp co przeczy (2). Czyli twierdzenie jest udowodnione. DEFINICJA: Podziałem...

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

jest: - hierarchiczna lista badanych jednostek ustalana z punktu widzenia wybranych cech je opisujących, - podział...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2912

logicznego(dystrybutywnego) jest podziałem zbioru kolektywnego, jest więc wyróżnikiem pewnych części...

Badania operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Artur Prędki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2667

Wstęp Kilka słów o przedmiocie Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymaliza cji , służącymi do rozwiązywania problemów...

Ekonometria wykład - Slajdy

Pobrań: 175
Wyświetleń: 1736

Pierwsze definicje EKONOMETRII pojawiły się w latach trzydziestych XX w., gdy powstawało Econometric Society i czasopismo Econometrica P. Kennedy: Ekonometria to nauka o zastosowaniach metod statystycznych do analizy zjawisk ekonomicznych. G. C. Chow: Ekonometria jest nauką i sztuką stosowania meto...

Badania operacyjne - wykłady - Programowanie liniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1309

BADANIA OPERACYJNE 1 Wstęp Zaliczenie zajęć na podstawie zdobytej ilości punktów: w ciągu semestru odbędą się dwa kolokwia (zapowiedziane z conajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem). Zaliczenie pozytywne - uzyskanie powyżej 50% punktów. W przypadku niezaliczenia kolokwium, w terminie do dwóch tygodni...

Badania operacyjne - problemy i modele decyzyjne

 • Politechnika Łódzka
 • Badania operacyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5243

Dokładna tematyka notatki jest następująca: kilka słów o przedmiocie, problemy i modele decyzyjne, badania operacyjne, rozwiązanie, model decyzyjny, matematyczna postać modelu decyzyjnego, zadanie programowania matematycznego, zadanie pro...