Podszyt - strona 4

Ekologia - obserwacja ptaków

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

o dobrze wykształconym podszycie i gęstym runie, wilgotne bory, pasy krzewów w terenie otwartym oraz zarośla nad brzegami...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 • Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1484

las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu., posiada bogaty podszyt. Rośnie na glebach średnio...

Cyberprzestępczość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

wewnętrznej oraz „ podszycie” się pod użytkownika sieci, co umożliwia atakującemu przechwytywanie...

Testy z zaliczenia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

w powierzchniowych warstwach gleby to: a) edafon b) podszyt c) runo leśne d) drzewostan 16.Stopniowe osłabianie...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

- mało rozwinięty podszyt, ubogie runo, obficie wyst. mchy i porosty - cała Polska; bory świerkowe i jodłowe - góry...