Podsieć - strona 5

IP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Olejnik
 • Lokalne sieci komputerowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

, najczęściej do wyznaczenia maski sieci lub maski podsieci, powyższy adres w postaci dwójkowej to 1101...

Zapora sieciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

; może działać na styku dwóch sieci (lub podsieci) chroniąc przed włamaniami typu „internet spoofing...

Transmission Control Protocol

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

PODSIECI Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) - liczba służąca...

Lokalne sieci komputerowe-teoria

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Danuta Burduk
 • Lokalne sieci komputerowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

pasmie. WAN - Sieci rozległe rozciągają się po duŜym obszarze geograficznym. Hosty są łączone podsiecią...

Klasyfikacja systemów komputerowych egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Klasyfikacja systemow komputerowych Michael J. Flynn -w 1972 roku zaproponował klasyfikację systemów komputerowych uwzględniającą:liczbę realizowanych w tym samym czasie zestawów instrukcji, liczbę przetwarzanych w tym samym czasie zestawów danych. Systemy realizujące jeden zestaw instrukcji (pr...

Routery - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

specyficzną dla podsieci N, wyślij datagram do kolejnego routera 5. W przeciwnym razie jeśli tablica tras...

Sieci Lokalne

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

TCP/IP na dwie podsieci IP. To zadanie mogą wykonywać wyłącznie routery. Analizując adresy MAC...