Transmission Control Protocol

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transmission Control  Protocol - strona 1 Transmission Control  Protocol - strona 2 Transmission Control  Protocol - strona 3

Fragment notatki:


Warstwy TCP/IP  aplikacji - dostarcza protokoły zdalnego dostępu i współdzielenia zasobów. Aplikacje:  FTP, SMTP, HTTP i wiele innych znajdują się i działają w warstwie aplikacji.  "host-z-hostem„  - obejmuje dwa protokoły: protokół sterowania  transmisją (TCP – Transmission Control  Protocol) i protokół datagramów użytkownika  (UDP – User Datagram Protocol).  internetu – definiuje pakiety, definiuje schemat adresowania IP,  kieruje pakietami, dokonuje fragmentacji i  ponownego składania przesyłanych danych.  UMIESZCZENIE TCP/IP W RAMCE ETHERNET  Adres  odbiorcy  Adres  nadawcy  Protokół  Dane  Suma  kontroln a  Długość  Protokół  Suma  kontrolna  IP   nadawcy  IP  odbiorcy  Dane  Adres TCP  nadawcy  Adres TCP  odbiorcy  SEQ  ACK  Dane  Pakiet warstwy IP  Pakiet warstwy TCP  FORMAT PAKIETU TCP  Port źródłowy – informuje odbiorcę, na którym porcie nadawca prowadzi wymianę informacji,  Port docelowy – numer portu odbiorcy, na podstawie którego podejmuje on decyzję o przesłaniu pakietu do  odpowiedniego zadania,  Numer sekwencyjny – pozycja, jaką zajmuje w przesyłanym strumieniu danych pierwszy bajt danych tego pakietu;  pozwala stwierdzić, czy nie nastąpiło zagubienie lub zduplikowanie pakietu – powinien on  wskazywać na pozycję następnego bajtu po ostatnio odebranym,  Numer potwierdzanego bajtu – numer o jeden większy od numeru sekwencyjnego ostatnio odebranego bajtu; ważny  tylko jeżeli znacznik ACK jest ustawiony (patrz pole Znaczniki),  Długość nagłówka – ilość 32-bitowych słów stanowiących opisywany tu nagłówek,  Zarezerwowane – bity o wartości stałej równej zeru; przewidziane do wykorzystania w przyszłości,  Znaczniki – sześć bitów służących do oznaczania specjalnych funkcji pakietu:    URG – oznacza, że pakiet zawiera tzw. pilne dane,    ACK – potwierdzenie,    PSH – funkcja  Push ,    RST – oznacza natychmiastowe przerwanie połączenia,  SYN – używany przy nawiązywaniu połączenia, oznaczający jednocześnie synchronizację numerów  sekwencyjnych nadawcy i odbiorcy,  FIN – zakończenie połączenia,  Rozmiar okna – podaje odbiorcy danego pakietu, ile bajtów może on wysłać nie oczekując na potwierdzenie; ważne  tylko gdy ustawiony znacznik ACK,  Suma kontrolna – 16-bitowa, dotyczy całego segmentu, służy do sprawdzania poprawności transmisji,  Wskaźnik do pilnych danych – wskazuje na pierwszy oktet następujący po bloku danych pilnych; ważny jedynie gdy  ustawiony znacznik URG, 

(…)

… przy wykorzystaniu protokołu IPv4, gdzie na podstawie
adresu IP odnajduje sprzętowy adres MAC. ARP jest wykorzystywane w takich
technologiach LAN jak Token Ring, FDDI, 802.11 oraz w technologiach sieci
rozległych, jak IP over ATM.
W przypadku sieci wykorzystujących adresację MAC oraz protokół IP w wersji 4 ARP
przyporządkowuje 32-bitowe adresy IP fizycznym, 48-bitowym adresom MAC
(przypisanym m.in. do kart…
…)
1. Karta sieciowa w komputerze źródłowym wysyła zapytanie ARP: Kto ma adres IP
192.168.1.34?
2. Karta sieciowa w komputerze crackera o adresie MAC 00:C0:DF:01:AE:43 wysyła odpowiedź:
Hej to ja!
3. W komputerze nadawcy do dynamicznej tablicy ARP trafia wpis: IP 192.168.1.34 -> MAC
00:C0:DF:01:AE:43.
4. Wszystkie pakiety z docelowym adresem IP 192.168.1.34 są przez warstwę łącza danych
tłumaczone na pakiety z docelowym adresem MAC 00:C0:DF:01:AE:43 i trafiają do
komputera crackera.
5. Karta sieciowa w komputerze crackera wysyła pytanie: Kto ma adres IP 192.168.1.34, żeby
wiedzieć kto naprawdę powinien dostać przechwycone pakiety.
6. Karta sieciowa w komputerze docelowym o adresie MAC 00:07:95:03:1A:7E wysyła
odpowiedź: Hej to ja!
7. Wszystkie pakiety z docelowym adresem IP 192.168.1.34 cracker…
… są przychodzące pakiety. W tym celu protokół obsługuje
tzw. porty.
W każdym pakiecie TCP informacja o źródłowym i docelowym adresie IP
uzupełniona jest o numer źródłowego i docelowego portu, będący liczbą 16bitową, co daje zakres 0-65535. Numery portu nie wpływają na to, do
którego urządzenia pakiet zostanie dostarczony, ale są analizowane przez
to urządzenie i na tej podstawie przekazywane do zadania…
… przez
router, a gdy osiągnie zero, datagram jest usuwany; ma na celu zapobieganie niekończącemu się
przesyłaniu datagramów, które uległy zapętleniu; licznik powinien być tak ustawiony, aby przy
prawidłowej pracy sieci nie zdążył osiągnąć zera przed dostarczeniem datagramu do celu,
Protokół – kod oznaczający protokół wyższej warstwy, którego dane zawarte są w polu danych tego datagramu; mogą
być to protokoły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz