Podejście systemowe w logistyce - strona 9

Czym jest logistyka ?

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Jan Wrona
  • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

oparte na podejściu logistycznym albo też mogą być rozwinięte przez logistyczne elementy strategii...

Logistyka 27 zagadnien

  • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2842

, prognozowanie popytu czy planowanie produkcji; - współzależność kosztów - wspomaga globalne podejście systemowe...

Współczesne koncepcje zarządzania

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Karpacz
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

organizacją jest wielość i różnorodność koncepcji (filozofii, podejść, orientacji) zarządzania i związanych...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

  • Uniwersytet Opolski
  • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
  • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3290

socjologiczne, systemowe, prognostyczne czy sytuacyjne. Dotychczasowe próby typologii podejść stosowanych...