Podatność elektryczna

Podstawy fizyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

objętościowej gęstości ładunku i o promieniu aB=0.53Å (promień Bohra). Zad. 2 (podatność elektryczna) Woda...

Podstawy fizyki - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

objętościowej gęstości ładunku i o promieniu aB=0.53Å (promień Bohra). Zad. 2 (podatność elektryczna) Woda...

Pytania na egzamin - Dielektryki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

wektor; K- podatność elektryczna ośrodka)K = ε0 (εr −1) Energia pola elektrostatycznego Pole...

Pytania na egzamin 6

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

do powierzchni tego przewodnika: D=εE=ε0εrE=(ε0+K)E (nad E są strzałki oznaczające wektor; K- podatność...

Równanie Poissona i Laplace’a

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Bugajski
 • Elektrotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

→∞ ∑p ∆V P = ε0χ E Podatność elektryczna qspol = P n = Pn Gęstość powierzchniowa ładunku polaryzacyjnego...

Pole elektryczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

) możemy zależność tę zapisać w postaci  (8.7.4b) gdzie jest podatnością elektryczną dielektryka...

Sciąga matriałoznawstwo

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3052

Zbiór zagadnień z przedmiotu materiałoznawstwo B.1 : KWANTOWA B1-cd. B.2 : FUNKCJA B2- cd. TEORIA CIAŁA skwantowane ROZKŁADU FER-MIEGOniewzbudzonym. W STAŁEGO - dyskretne wartości- elektrony temp. T > 0K Traktowanie gazu energii, mogą swobodne w niektóre elektrony elektronowego jakoznajdować się ...