Piroliza - strona 4

Korzyści pozyskiwane z recyclingu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

, piroliza) oraz termicznemu, b) tworzywa termoutwardzalne - niemożność ponownego przetworzenia; poddawane...

Osady - wykład - Metody przeróbki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

+ energia) - procesy obróbki termicznej (termokondycjonowanie i piroliza) Stabilizowane osady nie wydzielają...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

lub większej ilości. Znajdują się w smole pogazowej – produkcie wysokotemperaturowej pirolizy węgla kopalnego...

Zabiegi poddawane osadom-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Pawłowska
 • Przyrodnicze wykorzystanie osadów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

;-Termokondycjowanie; -Piroliza(odwodnienie osadu) -Spalanie całkowite; -Pole elektromagnetyczne;-Ultradźwięki...

Spalanie paliw-test 12

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

O2 H2 Wymienić metody termicznego przekształcenia odpadów: piroliza, spalanie, zgazowanie Jaki rodzaj...

Spalanie paliw-test 21

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Węgle koksujące podczas pirolizy przechodzą przez stan: plastyczny Podać współczynnik nadmiaru powietrza...

Spalanie paliw-test 22

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

O2 H2 Wymienić metody termicznego przekształcenia odpadów: piroliza, spalanie, zgazowanie Jaki rodzaj...