Pionier - strona 21

Zwierzeta

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tadeusz Namiotko
  • Biologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

rzędach. Istniały już 400 mln lat temu i były pionierami życia na lądzie. Ixodes ricinus Kleszcz...

Proza polska wczesnego renesansu

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

, a feudalizmem średniowiecznym Pionierzy powieści i prozy polskiej, pisarze mieszczańscy pierwszej połowy...

Czym jest taniec

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Taniec
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2114

. Pionierem działalności został Pierre Dulaine - tancerz o międzynarodowej sławie. Po zakończeniu własnej...

Socjologia-giddens

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Administracja
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3703

społecznego, jak i naturalnego. Uwikłani w wydarzenia towa­rzyszące dwóm wielkim rewolucjom, pionierzy...

Szkoły zarządzania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

się na pracownikach w organizacji i na sposobach podniesienia ich wydajności. Uznanymi pionierami naukowego...