Pierwiastek promieniotwórczy - strona 2

Elektryczność-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Śliwińska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1183

jest spowodowana przez: Pierwiastki promieniotwórcze w podłożu; Promy kosmiczne w czasie startu chroni...

Wiek geologiczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

rozpadu pierwiastków promieniotwórczych- znając kolejność zachodzących przemian (pierwiastki-ogniwa...

Wykład - Promieniowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

pochodzące z pierwiastków promieniotwórczych Sztuczne: - reaktory atomowe - przemysł, nauka, i medycyna...

Czas geologiczny-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

szacowane są przy pomocy pierwiastków promieniotwórczych pochodzących ze skał, znajdujących się w pobliŜu...

Ćwiczenia - zanieczyszczenia powietrza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

stwierdzono duże ilości pierwiastków promieniotwórczych w wodzie. Zanieczyszczenia pochodziły z prób...

Pytania na egzamin 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

zachodzące w jądrach atomowych - rozpad pierwiastków promieniotwórczych, reakcje jądrowe, promieniowanie...