Pieczątka

Zasady obiegu pism

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Agnieszka Ceglińska
  • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3794

, Przystawiają w polu wpływu pisma pieczątkę wpływu i wypełniają ją (nazwa firmy, data, l.dz.) Pieczątkę wpływu...

Instrukcja kancelaryjna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Agnieszka Ceglińska
  • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

oraz wzory stosowanych w obiegu pieczątek, druków i formularzy. Sposób wykonywania czynności związanych...