Pieczątka

Zasady obiegu pism

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Agnieszka Ceglińska
  • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3815

, Przystawiają w polu wpływu pisma pieczątkę wpływu i wypełniają ją (nazwa firmy, data, l.dz.) Pieczątkę wpływu...

Instrukcja kancelaryjna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Agnieszka Ceglińska
  • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1771

oraz wzory stosowanych w obiegu pieczątek, druków i formularzy. Sposób wykonywania czynności związanych...