Pesymizm - strona 28

Tworczość Czesława Miłosza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

tego pesymizmu: "Prawdziwy katastrofizm jest deterministyczny, bliższy eschatologii niż polityce. Miłosz nie zna...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036

jest w Boskiej Komedii. Dante z dużą dozą pesymizmu oceniał współczesną sobie rzeczywistość. Światem rządzą głupi...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

od kraju, z którego pochodzą SPECYFIKA RYNKU W EUROPIE pesymizm co do swojej obecnej i przyszłej sytuacji...

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

pesymizmu - utrata nadziei. Jeżeli bezrobocie się przedłuża, narasta poczucie bezradności i fatalizmu...

Psychologia społeczna - definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1253

SŁOWNIK agresja instrumentalna (instrumental aggresion): akt agresji służący osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranieniem [12]* agresja wroga (hostiie aggresion): akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie [12] altruizm (altruism): każde dz...

Reklama podstawowe info

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

wspólne cechy konsumentów w Europie: hedonizm, pesymizm, wysoka kompetencja w kwestii reklamy, niskie...

Rozwój marketingu międzynarodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2422

a pesymizmem, płynącym z przekonania, że luka rozwojowa będzie się pogłębiać aż doprowadzi do wojny...

Poeci polskiego baroku

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1939

polskiego Sowiźrzała: jego żartom i szyderstwom towarzyszy refleksyjność, pesymizm i wtedy narrator...