Patrycjusze - strona 10

Rozwój drukarstwa w XV wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, patrycjusze, pisarze, uczeni duchowni, lekarze i inni. Drukarstwo było przedsięwzięciem drogim, typograf...

Rzym rodzina - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

plebejusze nie mieli conubium względem patrycjuszy (zmiana od lex Canuleia w 445 r p.n.e...

Sztuka starożytnego Rzymu referat

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Roman Nowacki
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 7266

i Kwirynał zamieszkiwali patrycjusze, natomiast Awentyn plebejusze, a ludność napływowa zajmowała tereny...

Prawo w starożytności-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567

- jako wynik walki plebejuszy z patrycjuszami brak systematyki pomieszanie norm różnych dziedzin głównie...

Święty Augustyn - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

(obecnie Suk Ahras, Algieria), w średniozamożnej rodzinie, z ojca Patrycjusza, poganina, i matki Moniki...

Prawo w starożytności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

- jako wynik walki plebejuszy z patrycjuszami brak systematyki pomieszanie norm różnych dziedzin głównie...