Pastor

Duch Religijności

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. To jest podporządkowanie człowieka własnym przepisom na wzór tego świata. Pierwsza błędna zasada – Pastor ma kontrolować...

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny pastor parafii Kościół Chrześcijan Baptystów pastor Kościół Adwentystów...

Ważne daty historyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

przez Karola V, ucieka 1523-1524 - Wojny Chłopskie - książ pokonali chłopów, luter że pastorzy uczą a rządzą...

Praworządność - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

niegodnie. Koncepcję rozwinął Ghandi dodając „bierny opór”. W XX wieku zastosował ją pastor King.Teoretyczne...

Powstanie szkół kalwińskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

duchownych. Aby podnieść autorytet nauczyciela domagał się zrównania go w prawach z pastorami, co stanowiło...

Sylabus Piusa IX

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

dogmatycznej Pastor aeternus. Opozycja wobec dogmatu nie uspokoiła się po soborze. W wyniku jej działania...