Stany w społeczeństwie feudalnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany w społeczeństwie feudalnym - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte to: stany, rycerstwo, duchowieństwo, stan mieszczański, chłopi.

Stany w społeczeństwie feudalnym
Stany - grupy społeczne wyodrębnione od reszt społeczeństwa na podstawie faktycznego położenia w społeczeństwie (majątek, miejsce zamieszkania, zawód) oraz prawa, ukształtowanego na podstawie przywilejów, odrębnych dla każdego stanu. zamknięta, hermetyczna grupa rządząca się własnym prawem. społeczność feudalna dzieliła się na cztery stany
1. Rycerstwo
późniejsza szlachta
wywodzi się z
porzymskich właścicieli ziemskich
różnych etnicznie wasali
wojowników
otrzymywali lenno w użytkowanie
wejście do stanu polegało na podjęciu służby wojskowej
otrzymanie lenna
pasowanie na rycerza
początkowo równoznaczne z nobilitacją
różne kategorie feudałów świeckich
ich wspólną cechą własność ziemska
wyodrębnia się do reszty
przywilejami immunitetowymi
prawo odpowiadania przed sądami szlacheckimi
posiadanie herbów i zawołań
własna obyczajowość
nazwiska szlacheckie
dzielą się na bezpośrednich i pośrednich wasali króla
kryterium prawne - węzeł lenny
a. wyższa szlachta
angielscy lordowie - wyższa izba parlamentu
wasale korony - FR
książęta Rzeszy - Niem
bezpośredniość państwowa
stanowość Rzeszy
wstęp do sejmu
każdy z książąt ma państewko terytorialne
książęta elektorowie
książęta
panowie
w ROS jednolicie
b. niższa szlachta
pośredni wasale króla
przywileje zbiorowe podsumowujące
Wielka karta wolności w ANG
Złota bulla w Rzeszy
2. Duchowieństwo
stan uprzywilejowany
ogromna rola społeczna, ekonomiczna i polityczna
wyższe i niższe
wyższe
katoliccy biskupi i opaci
prawosławni władycy i archimandryci
protestanccy superintendenci i intendenci
niższe
prezbiterzy
popi
pastorzy i ministrowie
grupa zamknięta
przez przyjęcie świeceń lub złożenie ślubów
celibat
podlega przepisom prawa kanonicznego
prawo to formułuje władza kościelna do tego uprawniona
ludność na ich ziemiach świadczyła na nich
pobierają dziesięcinę
snopowa
dygnitarstwo zastrzegane dla szlachty
3. Stan mieszczański
tez uprzywilejowanych, choć nie w tej mierze
immunitet od obciążeń
nieodzowny dla wydania dokumentu lokacyjnego
sprecyzowane obowiązki wobec pana
samorząd
wolność osobista
prawo miejskie dla swej ludności
powstał skutkiem społecznego podziału pracy
rozwoju ekonomicznego
wejście przez urodzenie lub zamieszkanie 1 rok + 1 dzień
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz