Pascha - strona 5

Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3696

najpierw nawiązuje do przymierza synajskiego, a następnie przekształca Paschę w Eucharystię. Przymierza...

Teologia moralna fundamentalna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2688

najpierw nawiązuje do przymierza synajskiego, a następnie przekształca Paschę w Eucharystię. Przymierza...

O. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia

 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • o. Adam Wojtczak
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Przedmiot: Teologia dogmatyczna: mariologia i pneumatologia Wykładowca: o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI Miejsce i czas: WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Poznań), rok akademicki 2015/2016, semestr zimowy Notatki przygotowane zostały przez dwóch kleryków ww. seminar...

Kanon

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2569

- Spotkanie z synem z cyklu Pascha - Władysław Strzemiński - Pejzaż morski, Kompozycja unistyczna - Katarzyna...

Mistrz i Małgorzata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

, arcykapłanem Józefem Kaifaszem. Pyta się go, którego z więźniów ma uwolnić z okazji Święta Paschy - Bar Rawana...

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

(czas paschy)- krwawo tłumione przez Kwintyliusza (Warusa). Ces. August musiał ten testament...

Spowiednik - podstawy doktrynalno-historyczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

sprawował liturgię uroczystego pojednania tuż przed Paschą - w Wigilię Paschalną, w Wielki Czwartek rano...

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

” (Iz 54, 10). Znaki przymierzy, (jakie): tęcza, obrzezanie, Pascha, Arka Przymierza z tablicami...

Eucharystia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało czyli Kościół (KKK 1407). Eucharystia jest pamiątką Paschy...

Chrzest - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

celebracją Paschy, a zwłaszcza w Wigilię Paschalną (KL 102). Dozwolony jest jednak każdy czas na sprawowanie...