Parytet - strona 41

Makroekonomia - omówione zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2947

Zagadnienia w nich poruszane dotyczą m.in. czynników determinujących poziom kursu walutowego, wzrostu gospodarczego, kanału kursowego i kredytowego transmisji impulsów monetarnych, inwestycji w kapitał ludzki - formy i efekty w Polsce i na świecie oraz wielu innych. Materiały są przejrzyste, posi...

Kontrakty forward

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2044

= p0 * (1+ r$) = G0 * 1+ r$ Inaczej można to zapisać jako parytet stopy procentowej F0 1+ rD G0 = 1 + r...

Skrypt - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

parytetu gwarantuje lepszy dobór członków do Rady. 1. w ostateczności do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Integracja regionalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

parytety i pasma wahań były ustalane według wspólnej procedury (włączając ministerstwa finansów, EBC...

Wstep do integracji europejskiej

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

walutowych i nieodwracalne usztywnienie parytetów walutowych” Czyli aby mogła funkcjonować sprawnie muszą...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

walutowego , państwa członkowskie zobowiązują się do ustalania w złocie parytetu swojej waluty...