Parytet - strona 12

Unia monetarna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

w XIII wieku) od czasu powstania ERM pełni trzy funkcje: jest punktem odniesienia do ustalenia parytetów...

Organizacje międzynarodowe - 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1379

%  wyznaczenie parytetu walut w złocie lub w USD $  możliwośd zmiany parytetu waluty po uzgodnieniu z MFW...

Unia monetarna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

w XIII wieku) od czasu powstania ERM pełni trzy funkcje: jest punktem odniesienia do ustalenia parytetów...

Unia Ekonomiczna i Monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1036

oraz nieodwracalne usztywnienie parytetów walutowych   Kryteria konwergencji z Maastricht Stabilność cen - średnia...

Inflacja markowa i bilonowa w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1743

% niższym od parytetu z 1924. Reforma walutowa przeprowadzono bez pomocy kapitału zagran. była wielkim...

Plan Balcerowicza - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

wybranych krajów, obliczonego wg parytetu siły nabywczej W ogłoszonych na początku stycznia 1990...