Parking - strona 3

Wykład - hałas komunikacyjny, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

do mieszkańców miast, - ulice i parkingi osiedlowe, umożliwiające wnikanie ruchu samochodowego na tereny wrażliwe...

Wskaźniki urbanistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

obowiązujących parkingów (i ich rodzaj), wyposażenie w tereny zielone i wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci...

Elementy sieci logistycznej miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

logistycznych, parkingi) C. Zakłady produkcyjne, wodociągowe, gazownie, ciepłownie, elektrownie, hurtownie...

Fazy rozwoju miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

w mieście. Tłok w mieście, brak ulic i parkingów, potrzebne są nowe systemy infrastruktury komunikacyjnej...

Zaliczenie spoldzielnie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 546

. Kolejowej 3 w A.W lipcu 2012 roku zarząd spółdzielni wyraził zgodę na wybudowanie parkingu w odległości ok...

Opis techniczny-odwodnienie terenu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Maciej Wrzosek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

, parkingu znajdującego się w pobliżu, odcinek drogi dwujezdniowej, oraz przyległy teren częściowo zabudowany...

Walory turystyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1638

Motel (związany z trasami wylotowymi; określona wielkość parkingu) Pensjonat (co najmniej 7 pokoi...