Zaliczenie spoldzielnie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaliczenie spoldzielnie - strona 1 Zaliczenie spoldzielnie - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw ćwiczeń numer 2.
ZADANIE.
Pan X był członkiem spółdzielni mieszkaniowej w A. W 2001 roku zawarł ze spółdzielnią umowę nabycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu nr 2 w budynku przy ul. Kolejowej 3 w A.W lipcu 2012 roku zarząd spółdzielni wyraził zgodę na wybudowanie parkingu w odległości ok. 3 m. Od okien lokalu Pana X. Pan X. zażądał uchylenia tej zgody. Zarząd spółdzielni pismem z dnia 11 sierpnia 2012 roku odmówił, motywując odmowę interesem pozostałych mieszkańców budynku. Pan X wystąpił zatem ze skargą do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który decyzją z dnia 2 września 2012 roku stwierdził naruszenie przepisów techniczno-budowlanych i nakazał zlikwidowanie parkingu w okolicach budynku. Zarząd spółdzielni decyzję zignorował. Pan X dwukrotnie - w pismach z dnia 30 września i 30 października 2012 roku przypominał o konieczności wykonania decyzji PINB. W ostatnim piśmie Pan X stwierdził, że jeżeli taki stan naruszenia jego praw będzie trwał nadal, on odstępuje od obowiązku opłacania czynszu na rzecz spółdzielni, choć nadal będzie regulował opłaty za media i wnosił opłaty na fundusz remontowy. Pisma te zarząd spółdzielni pozostawił bez odpowiedzi. W związku z tym faktem Pan X z dniem 1 grudnia 2012 roku odstąpił od wnoszenia czynszu na rzecz spółdzielni. W dniu 4 kwietnia 2012 roku zarząd spółdzielni w drodze uchwały, pozbawił pana X członkostwa spółdzielni i wyznaczył mu termin zwrotu lokalu do dnia 9 maja 2013 roku.
Oceń powyższą sytuację. Wyjaśnij skutki postępowań obu stron konfliktu na gruncie prawa spółdzielczego.
ZADANIE II.
Pani Albina C. była członkiem spółdzielni mieszkaniowej w Ł. W 1992 r. powódka jako członek pozwanej Spółdzielni uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, położonego w Ł. przy ulicy Leczniczej 17. Należy stwierdzić, że Pani Albina już w styczniu 2011 roku zaprzestała regulowania czynszu i innych opłat na rzecz spółdzielni. Wobec tego faktu w dniu 15 stycznia 2012 roku zarząd spółdzielni podjął uchwałę o rozłożeniu należnej kwoty na raty. Pani Albina w dalszym ciągu nie wnosiła należnych opłat. Wobec utrzymujących się zaległości, uchwałą Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2012 roku, powódka wykluczona została z grona członków. Uchwałę tę, zawierającą pouczenie co do sposobu jej zaskarżenia, doręczono powódce w dniu 17 czerwca wraz z adresowanym do niej pismem przewodnim, noszącym datę 16 czerwca 2012 roku. Odbiór tej korespondencji został pokwitowany osobiście przez powódkę. Powódka nie zaskarżyła tej uchwały do Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni, ale wystąpiła do sądu powszechnego z żądaniem jej uchylenia - uchwałę w sprawie wykluczenia członka spółdzielni może bowiem, zgodnie ze statutem spółdzielni podjąć zarząd spółdzielni.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz