Panegiryk - strona 3

Epoki literackie i gatunki

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3360

HISTORIOGRAFIA Świeckie, twórczość okolicznościowo-dworska: PANEGIRYKI EPIGRAMATY ROMANSE RYCERSKIE PIEŚNI...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

byli dalecy od obiektywności (np. tworzyli wychwalające władców panegiryki), łączyli opis faktów...

Poetyka

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2660

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...

Zagadnienia ze średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 812

można by dzieło to nazwać panegirykiem, biografią (Bolesława Krzywoustego), czy nawet powieścią historyczną...

Julian Przyboś

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

- obcych własnym przekonaniom etycznym i estetycznym. Nie pisywał panegiryków „dworskich”. Miał „panegiryki...

Roland Barthes, mit i znak

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 1953

”. Nowy citroën został nazwany przez panegiryków „boginią”. To nowy „Nautilius”. Jest gładki - a to cecha...

Karol Irzykowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

biograficznej była obiektywna charakterystyka lub pochlebstwo, panegiryk. Chrześcijaństwo stworzyło typ wyznań...

Homer - Odyseja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1316

: „Znaczenie panegiryków hetyckich XIV i XIII w. polega na tym, że przedstawiają nam one związki tej techniki...