Pamięć zewnętrzna - strona 6

Podstawy infomatyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1932

zewnętrzne podzielić można na: -pamięci zewnętrzne; -urządzenia wejścia/wyjścia; -urządzenia zdalne...

Historia komputerów - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

pamięć zewnętrzną w postaci bębna magnetycznego maszyna osiągnęła uŜyteczność obliczeniową w 1951 r...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna...

Bazy danych treści wykładów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Maria Szczepańska
 • Bazy danych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2156

danych Wymaganie pamięci zewnętrzne (dane nie mieszczą się w pamieci operacyjnej...

Encyklopedia rachunkowości- D

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

także przechowywaniu d. (np. pamięć zewnętrzna). Przez d. wejściowe rozumie się także d., które zostały wprowadzone...

Macierze RAID

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

napędu. W technice ochrony duplexing informacje przekazywane z systemu do pamięci zewnętrznych...

Ask 2 notatki

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

(obszar nie koniecznie spójny) technika wymiany (swapping) (wykorzystywanie pamięci zewnętrznych) Logiczna...