Państwo autorytarne

Pluralizm i monizm polityczny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

ze sobą idei Monizm polityczny-typowy dla państwa totalitarnego i cześciowo takrze dla państwa autorytarnego...

Autorytaryzm-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

władzę, przewagę moralną. W państwie autorytarnym organy władzy państwowej uznają się za nadrzędne wobec...

Zasady konstytucji kwietniowej

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Fiedorczyk
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1239

, iż była konstytucją państwa autorytarnego, autorytarnego którym istniała dyktatura, która miała ciągłość władzy...