Państwo autorytarne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo autorytarne-opracowanie - strona 1 Państwo autorytarne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PAŃSTWO AUTORYTARNE - CECHY I SYSTEM WŁADZY:
(rządy: obecnie - Saddama Husajna w Iraku
kiedyś - gen. Franco w Hiszpanii, prezydenta Perona w Argentynie, gen.Pinocheta w Chile)
System władzy:
władza sprawowana przez jednostkę lub nieliczną grupę osób - przekonanie o wartości elitaryzmu, czyli sprawowania rządów przez jednostki, które z powodu swojego autorytetu mają prawo do narzucania swojej woli całemu społeczeństwu oraz legitymację władzy,
ograniczone uczestnictwo społeczeństwa w systemie rządzenia - rząd nie jest kontrolowany przez społeczeństwo,
ograniczony pluralizm partii politycznych - 1 dominująca z ewentualnie kilkoma zaporowymi.
Cechy:
charakter antydemokratyczny - demokracja jako mało efektywna i nieskuteczna forma sprawowania rządów,
duże znaczenie ma policja oraz sieć tajnych donosicieli - ale nie jest to tak rozbudowane jak w totalitaryzmie,
wojsko jako ważny element - oficerowie i wojskowi często sprawują wysokie urzędy, czasem nawet przejmuje bezpośrednie rządy w państwie,
często opary na konserwatywnym zapleczu - ziemiaństwo, hierarchia duchowna, dwory królewskie w monarchiach,
odrzucenie koncepcji demokratycznych i regularnych wyborów - też to się wiąże z brakiem kontroli społeczeństwa nad aparatem państwowym,
opieranie polityki i ideologii na nacjonalizmie (potrzeba obrony wartości narodowych, nie zaś rewolucji, mającej na celu budowę nowego, lepszego świata) i rasizmie,
brak jednej wszechobecnej ideologii,
eksponowanie ideałów dyscypliny, autorytetu, obowiązków, w przeciwieństwie do wolności i praw jednostki,
silnie rozbudowany aparat biurokratyczny działający pod nadzorem wodza i stanowiącym jego zaplecze polityczne,
forsowanie etatyzmu - intensywny wpływ na procesy gospodarcze poprzez politykę państwa i tworzenie sektora publicznego - stwarza to możliwość rozwijania potencjału militarnego,
władza nie ma totalitarnej ambicji kontrolowania wszystkich pól ludzkiego życia i nie rościła sobie praw do monopolu światopoglądowego, nie sprzeciwia się religii i nie dążył do ideologizacji życia społecznego,
autonomia dla organizacji o charakterze kulturowym, religijnym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz