Teoria polityki - zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria polityki - zagadnienia egzaminacyjne  - strona 1 Teoria polityki - zagadnienia egzaminacyjne  - strona 2 Teoria polityki - zagadnienia egzaminacyjne  - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 3 stron.
władza publiczna / polityczna
przykład roli społecznej / politycznej (odp. Wyborca?)
typologia systemu partyjnego i przykłady (monopartyjny, dwupartyjny, wielopartyjny)
totalitaryzm dowolny typ relacji grup interesu z administracją publiczną (nazwa i przykład)
dodatkowa książka - tytuł, autor, wydanie, miejsce rok, nowe pojęcie (+opis) krytyka (min. 3)
ad. 1. ______________________________________------------------ władza polityczna to taka która dokonuje kreowania, ochrony i dystrybucji dóbr publicznych poprzez uprzedmiotowienie lub upodmiotowienie bytów społecznych
Władza polityczna to możność ochrony, dystrybucji i kreacji dóbr publicznych. Władza to możność dominacji lub hegemoni między wielkimi grupami społecznymi i ich reprezentacjami.
Władza a bsolutna to ta, która w żadnym stopniu nie uznaje interesów, potrzeb i pragnień osób podporządkowanych. Władza przywódcza całkowicie akceptuje, realizuje interesy, dążenia i pragnienia osób podporządkowanych. Odróżniamy dwa rodzaje władzy przywódczej (według Davida Eastona):
Transakcyjna . W zamian za poparcie polityczne obiecuje zrealizować dane zadania, a później to realizuje. Nieustanne przekonywanie do siebie wyborców, którzy w zamian za poparcie mają wyraźne rzeczy do zrealizowania.
Transformacyjna . Podnoszenie na wyższy poziom (np. etyczny, samoświadomości) potrzeb.
ad. 2. ______________________________________------------------ przykład roli politycznej premier
prezydent
wyborca
komentator
wydarzeń ad. 3. ______________________________________----- ------------- Typologia systemów partyjnych: Typologia Maurice Duvergera: monopartyjny (jednopartyjny) - zakaz działania innych partii, oprócz rządzącej.
typ faszystowski (Niemcy, Włochy)
typ komunistyczny (ZSRR)
+ krajów pokolonialnych (Afryka)
dwupartyjny - integracja społeczeństwa wokół dwóch biegunów politycznych.
np. Anglia, Malta
wielopartyjny
ad. 4. ______________________________________------------------ Elementy Totalitaryzmu: Ideologia
Monopartia oparta na totalitarnej ideologii
Rozbudowana tajna policja
Monopolistyczna kontrola środków masowego przekazu
Monopolistyczna kontrola sił zbrojnych
Silna centralizacja zarządzania
• jedna ideologia • jedna partia • kult jednostki, wodza • aparat przymusu politycznego i represji • gospodarka centralnie sterowana • brak wolnych mediów, media w rękach władzy

(…)

… udziału w życiu politycznym państwa
Terror
Kult wodza
Kontrola władzy nad obywatelami
Działalność partii tylko rządzącej
Ekspansywność
Rozbudowana policja polityczna
Kontrola środków masowego przekazu
„wszystko co nie jest zakazane jest obowiązkowe”
Trzy aspekty autorytaryzmu:
Autorytaryzm- monopol na sprawowanie władzy przez jedną osobnę/grupę obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego a także prywatnego
Charakter autorytarny - dyspozycja do gorliwego posłuszeństwa wobec hierarchicznych przełożonych.
Sposób administrowania - Denotacja apodyktycznego porządku z zagrożeniem karą.
Ideologia - Popiera lub skłania do przyjęcia rządów autorytarnych i wychwala jako wzór charakter autorytarny.
Negatywna wizja świata społecznego, wrogość i nieufność względem ludzi (jako skutek projekcji)
Unikanie wglądu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz