Pływy morskie

Energia prądów morskich-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

. Produkowana energia elektryczna transportowana jest podwodnym kablem do sieci na lądzie. Energie pływów...

Prezentacja - Lasy namorzyne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

, wykształcające się w zasięgu pływów morskich, na płytkich zatokach i lagunach oraz u ujścia rzek. Tworzone...

Zapobieganie zanieczyszczeniom CO2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Energia wodna: 1)elektrownie wodne Energia morska: 1)energia pływów morskich 2)energia fal morskich 3...

Osady rzeczna i jeziorne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

) Estuarium lejkowate ujście rzeki, powstałe w wyniku działania pływów morskich Laguna- odcięta przez lido...

Ruch obrotowy Ziemi- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

w atmosferze; oddziaływanie grawitacyjne innych ciał układu słonecznegogłównie księżyca i słońca, poprzez pływy...

Gleba, działalność erozyjna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Aleksandra Połeć
 • Środowisko geologiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

pływów morskich Laguna- obszar płytkiego morza między brzegiem a lido Mierzeja- wał piaszczysty, tzw...