Płaca minimalna - strona 19

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4501

. Może to być spowodowane działalnością związków zawodowych albo ustawodawstwem, które powoduje, ze płace minimalne...

Rynek pracy - Bezrobocie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...

Makroekonomia w tabelkach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

zawodowych, albo ustawodawstwem określającym wysokość płac minimalnych, które powoduje, że płace utrzymywane...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 6433
Wyświetleń: 10101

płacy minimalne, naturalna stopa bezrobocia wzrasta, produkcja maleje - długookresowa krzywa...

BADANIE PRACY[1]

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badanie i normowanie pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2597

najniższa płaca WZÓR NA PŁACĘ ZASADNICZĄ Pz=Pnj+[(Pktn-Pktnj)·Wp] Pz płaca zasadnicza Pnj płaca minimalna...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

wynagrodzenia? Czynniki określające wynagrodzenia 1. Regulacje powszechnie obowiązujące Np. płaca minimalna 2...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

wynagrodzenia? Czynniki określające wynagrodzenia 1. Regulacje powszechnie obowiązujące Np. płaca minimalna 2...

Rynek - determinanty popytu i podaży

Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rynek jako ogół stosunków, rodzaje rynków, wolny i ograniczony mechanizm rynkowy, determinanty popytu, pojęcie i determinanty podaży, pozacenowe determinanty popytu. Notatka opatrzona wzorami, grafikami i wykresami. RYNEK Pojęc...

Rynek-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

RYNEK Pojęcie „rynek„ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring„ oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”. Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i przeprowadzania tra...

Zarządzenie zasobami ludzkimi- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3997

mogą być: - system zabezpieczenia społecznego - regulacje płacy minimalnej - ustawodawstwo dotyczące ochrony stosunku...