Organizacje otoczenia biznesu - strona 72

Innowacyjność- istota i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

do tworzenia zmian oraz do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Niektóre organizacje...

Strategia organizacji - istota

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają doskonałe dostosowanie organizacji do otoczenia...

Strategia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają doskonałe dostosowanie organizacji do otoczenia...

Zarządzanie procesami zmian - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

wyróŜnia zmiany reaktywne, przystosowujące organizację do zmian w otoczeniu oraz zmiany proaktywne...

Centrum logistyczne-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

na otoczenie. Ponadto centra logistyczne służą inicjonowaniu rozwoju gospodarczego w danym regionie. ...

Instrumenty Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6951

zewnętrzne funkcjonowania (zmiany w otoczeniu, dostęp do informacji o charakterze strategicznym, itp...