Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - strona 6

Globalizacja - definicja, geneza

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

polityki zagranicznej koncentruje się na zdobywaniu pieniędzy z MFW), Organizacja Współpracy Gospodarczej...

Globalizacja - Wzrost gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

polityki zagranicznej koncentruje się na zdobywaniu pieniędzy z MFW), Organizacja Współpracy Gospodarczej...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

narodowego. OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

się tę przyjętą przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD...

Wspólna polityka handlowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

), która w 1995 roku zastąpiła Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu (GATT), Organizacji Współpracy Gospodarczej...

Finlandia prezentacja

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Zróżnicowanie społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3976

przez OECD(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), fińscy uczniowie we wszystkich dziedzinach...