Ontologia - strona 27

Psychologia jako nauka o świadomości

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2016

, ponieważ wszystko to chwytamy także w związku z zapleczem teoretycznym, ontologią, psychologią i metodologią, no to chwytamy...

Metafizyka i nauki teoretyczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1687

jako bycie”. Podstawę ontologii Arystotelesa stanowi założenie wieloznaczności terminu „byt”. Zdaniem...

Początki filozofii- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1729

bytu (Platon jej nie znał) - ontologia – Christian Wolf XVII w. – rozważa się podstawowe problemy...

Filozofia - egzamin 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1729

, tworzą hierarchię, a na ich czele stoi idea dobra. W dziedzinie ontologii → dualizm platoński rozwiązywał...

Filozofia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

. Działy filozofii: teoria bytu [ontologia], teoria poznania [gnoseologia: od gnosis=wiedza], historiozofia...

Faszyzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

., a co najwyżej jego ontologii potencjalnej - tak jak to czynił, na bazie idealistycznego „aktualizmu” (attualismo...

Prezentacja psychlogii nieświadomości

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316

Swoją treścią obejmuje zagadnienia: czym zajmuje się psychologia nieświadomości, behawioryzm, psychologia świadomości, metodologiczny status rozumowania, sposoby dotarcia do nieświadomości, fenomologowie, Ingarden, hipnoza, Tolman, "ciemny" okres rozwoju, dowód istnienia uczuć nieświadomych, pr...