Odwzorowanie azymutalne - strona 6

Układy współrzędnych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Waldemar Spallek
  • Kartografia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

Bez określenia kształtu Ziemi niemożliwe było ustalenie jej wielkości i prawidłowe odwzorowanie...

Odwzorowania walcowe - pytania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

ODWZOROWANIA WALCOWE - pytania Omówić zasady rzutowania punktów powierzchni kuli na pobocznicę...

Odwzorowania walcowe - pytania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

ODWZOROWANIA WALCOWE - pytania Omówić zasady rzutowania punktów powierzchni kuli na pobocznicę...

Układy współrzędnych na kuli

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

odwrotnej, mając współrzędne azymutalne punktu P, moŜna dokonać według wzorów: sin ϕ = cos δ sin ϕ 0 + sin δ...