Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 4

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 3444

kwadratowy z wariancji nosi nazwę odchylenia standardowego zm. losowej: Zmienne ciągłe Funkcja gęstości...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7539

kwadratowy z wariancji nosi nazwę odchylenia standardowego zm. losowej: Zmienne ciągłe Funkcja gęstości...

Rozkład statystyk z próby

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

ma, przy i , rozkład normalny ze średnią i odchyleniem standardowym : Założenia - zmienna losowa X ma dowolny rozkład...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2156

kwadratowy z wariancji nosi nazwę odchylenia standardowego zm. losowej: Zmienne ciągłe Funkcja gęstości...

Zmienne losowe i ich rozkłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

i standardowe odchylenie. O czym informują ich wartości? Spróbuj określić medianę i modalną obu rozkładów. Zad...

Karta wzorów - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
 • Ekonometria
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2436

standardowe - indywidualny wskaźnik pewności - integralny wskaźnik pewności - liczba kombinacji - odchylenie...