Oczywistość - strona 22

Socjologia całość

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2856

w życiu codziennym przez wszystkich członków społeczeństwa. Wiedzę tę cechuje: - poczucie  oczywistości...

Ściąga z filozofii

  • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1995

wykazywano powszechną zgodę lub oczywistość. Inną koncepcją było pragmatyczne kryterium prawdy rozwijane...

Gotowe sciagi z logiki na test

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338

się, że przyjęło się dane zdania za prawdzie na zasadzie oczywistości 149/. Wnioskowanie przez analogię...

HMS

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1960

: stwierdzenia mające sugerować sądy, powoływanie się na oczywistość, naukowość; sugerują, że jest związek...

Filozofia, filozofia odrodzenia, pozytywizm

  • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2079

W dokumencie można spotkać takie opisane zagadnienia jak: filozofia, cechy filozofii, wyjaśnianie, hipostaza, substancja, immoralizm, dekadencja, psychologiczny empiryzm, redukcja eidetyczna. Ponadto w dokumencie opisano również podział filozofii w tym zawarto takie pojęcia jak: teoria bytu, me...

Historia filozofii - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Filozofia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6335

Ta notatka zawiera ponad 60 stron wykładów z historii filozofii. Opisane hasła bazują między innymi na \"Historii Filozofii\" Tatarkiewicza (tomy 1 i 2). 1. W opracowaniu przedstawiono sylwetki następujących filozofów: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei, Demok...

Filozofia

  • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 8078

Dany materiał bazuje na książce Władysława Tatarkiewicza \"Historia Filozofii\". Opisane w tym materiale są następujące zagadnienia: filozofia ogólnie, cechy filozofii, działy filozofii, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei,Demokryt z Abdery, Epikur z Samos, epikureizm, stoicyzm, Plat...