Ochrona wód - strona 8

Ochrona środowiska w Geografii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

Rzeczpospolitej Ludowej z 22.07.1952r. -Konstytucja RP z 2.04.1997r. Ustawy tematyczne: Ochrona wód: -ustawy...

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1869

w krajach Unii Europejskiej. Przepisy prawne UE- zanieczyszczenie wód- dyrektywy dotyczą ochrony wód...

Ścieki miejskie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

regionach kraju, stąd problem ochrony wód w naszym kraju jest bardzo ważny. Niezależnie od ścisłego...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1379

mają większy wpływ na wielkość Q -wskaźnik jeziorności Ochrona wód Uwaga! Wody podlegają ochronie niezależnie...

Słowniczek - analiza zagrożeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Milewski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

już w pierwszym artykule mówi nam o rodzaju ochrony wód: jakościowej, ilościowej, obszarowej b)sposoby ochrony wód...

Recykling tworzyw sztucznych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr inż. Beata Jaworska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2219

, by zainwestować w to, co nowsze i bardziej wydajne. Ochrona wody przed zanieczyszczeniami może być realizowana...