Obszar zabudowany - strona 6

Kanalizacja

 • Politechnika Łódzka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3871

inżynierskich jest usunięcie z obszaru zabudowanego wszystkich rodzajów ścieków tam powstających oraz wód...

Planowanie rozwoju regionalnego, materiały do referatów

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Planowanie rozwoju regionalnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1624

Katarzyna Mierzwa PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W BRANŻY TURYSTYCZNEJ KRAKÓW 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP…………...…………………………………………………………………………... 5 R o z d z i a ł 1 Kariera zawodowa ……………………………………………………………8 Filozofia planowania - dlaczego warto planować karierę zawodową…………………...11 Czynniki warunku...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2051

. Punkty geodezyjnych osnów szczegółowych na obszarach zabudowanych (miasta) najkorzystniej jest wyznaczać...

Gospodarowanie i rzadkość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1330

kosztem zmniejszenia upraw innych warzyw. Obszary zabudowane można rozszerzać zmniejszając areał ziemi...

Prawo konkurencji - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 5754

Prawo konkurencji – ogół norm zapewniających istnienie konkurencji, określających jej reguły oraz ochraniających ją. ŹRÓDŁA PRAWA KONKURENCJI 1. Konstytucja – art. 20 i 22, 2. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r ( ochrona konkurencji w ramach struktur...

Gospodarowanie - Potrzeby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

kosztem zmniejszenia upraw innych warzyw. Obszary zabudowane można rozszerzać zmniejszając areał ziemi...

Gospodarowanie

 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4221

kosztem zmniejszenia upraw innych warzyw. Obszary zabudowane można rozszerzać zmniejszając areał ziemi...