Obróbka skrawaniem - strona 11

Odpowiedzi na egzamin, sem III

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. inż. Jerzy Grudziński
  • Technologia materiałowa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2016

na zdejmowaniu wierzchnich warstw materiału Podział: *Obróbka skrawaniem (Toczenie, Frezowanie, Wiercenie...

Badania makrkoskopowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113

wykonuje siê w drodze obróbki skrawaniem trzy schodki, ka¿dy o d³ugoœci 50 mm, jak to przedstawia rys.2.2a...

Eksploatacja i remonty maszyn

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

zdemontowanym podczas remontu zespołu. Zużytą powierzchnię poddaje się obróbce skrawaniem, w wyniku...