Obligacja skarbowa - strona 5

DŁUG PUBLICZNY - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Dariusz Piotrowski
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

(skarbowe papiery wartościowe: bony i obligacje skarbowe), przyjętych depozytów a takie wymagalnych...

Certyfikaty depozytowe i obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1876

/dłużnik -> obligatariusz/wierzyciel Rodzaj emitenta: • Obligacje skarbowe • Obligacje bankowe...

Instrumenty finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

, - dotacja, - subwencja, - bon skarbowy, - obligacja skarbowa, - poręczenia i gwarancje rządowe (Skarbu...

Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

zabezpieczenia: obligacje hipoteczne, obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe - Skarb Państwa gwarantuje...

Obligacje-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

wartościowymi zarządzenie Ministra Finansów o emisji obligacji skarbowych. Obrót obligacjami - odbywa...