Nullum crimen sine lege - strona 2

Historia prawa sądowego - notatki 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1582

z elementami ideologii oświeceniowej. Przyjęcie zasady nullum crimen sine lege, ale dopuszczał stosowanie...

Korupcja wyborcza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

. Jest to naruszenie przez ustawodawcę zasady nullum crimen sine lege certae. Zagrożenie: kara pozbawienia wolności...

Zasady polskiego kodeksu karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 539

karna wszystkich obywateli - zasada nullum crimen sine lege i nulla poena sine lege - założe3nia...

Landrecht Pruski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1750

przestępstwa (nullum crimen sine lege) → tradycyjny podział przestępstw na prywatne i publiczne → wprowadzenie...

Prawo karne w XIX w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

. Feuerbach po raz pierwszy na świecie użył po łacinie sformułowań: Nulla poena sine lege, nullum crimen sine...