Nieuczciwa konkurencja - strona 19

Cyberprzestępczość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, ochrona konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Dobra...

Test nowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

) podlega kontroli wykonywanej przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej 36.) Czyn nieuczciwej...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1288

konkurencję kary pieniężne Czyn nieuczciwej konkurencji musi być: sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami...

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

O zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji W postępowaniu nieprocesowym - zasadą jest że rozpoznawane...

Procesy koordynacji w gospodarce rynkowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

przeciwko nieuczciwej konkurencji. Samodzielną dziedziną prawa o dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym...