Neutron - strona 2

Termodynamika-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

neutronów i protonów w jądrze Izotop - mają w jądrze tyle samo protonów, ale różną liczbę neutronów NA=6,02...

Podstawowe definicje chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

przez NA, wynosi: NA Liczba masowa (A) – wartośd opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze...

Struktrura materiałów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Ziółkowski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

cząstek materii, zwanych elementarnymi. Cząstkami tymi są elektrony, protony i neutrony. Teorię budowy...

Struktrura metali- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

cząstek materii, zwanych elementarnymi. Cząstkami tymi są elektrony, protony i neutrony. Teorię budowy...

Fizyka atomowa - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

ilość nukleonów w jądrze (suma protonów i neutronów); Z - liczba porządkowa, związana z ładunkiem...

Jądro atomowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

atomowym ? • Masa kaŜdego izotopu jest sumą mas protonów, neutronów i elektronów. Wkład elektronów...