Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa - strona 1 Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa - strona 2 Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa Jądro atomowe złożone jest z tzw. nukleonów (protonów i neutronów). Protony są to cząsteczki elementarne o ładunku dodatnim e = 1,6021*10 -19 C. Liczba protonów i neutronów w jądrze charakteryzuje atom pierwiastka.
A Zapis pierwiastka: X
Z Gdzie:
A = N + Z - liczba neuklonów (liczba masowa),
Z -liczba protonów (liczba atomowa),
N - liczba neutronów.
Model kroplowy traktuje jądro jak naładowaną elektrycznie kroplę cieczy. Siły międzycząsteczkowe w cieczy i siły jądrowe są siłami małego zasięgu, tak, że w grę wchodzą tylko oddziaływania między najbliższymi neuklonami. „Ciecz jądrowa” wskutek gęstego napakowania nukleonów ma olbrzymią gęstość średnią (10 17 kg/m 3 ). W jądrach atomowych, podobnie jak w cieczach istnieje dążność do osiągania stanu minimum energii potencjalnej. Stanowi temu odpowiada minimum powierzchni swobodnej. „Ciecz jądrowa” wykazuje zatem objawy napięcia powierzchniowego. Każde jądro przyjmuje kształt kulistej kropli.
Energię wiązania jąder opisuje wzór Weirsachera : E 2 A=N+Z = (aA - bA 2/3 )- ((C(A - Zz) 2 )/A) - (d z 2 / A 1/3 )  (e/A 1/3 )
     1 2 3 4 5
Energia objętościowa wiązania jest proporcjonalna do liczby cząstek w jądrze na powierzchni kropli.
Energia powierzchniowa - cząsteczki kropli tylko z jednej strony oddziaływują na inne cząsteczki, przez to ich energia jest mniejsza.
Energia symetrii - energia wiązania zwiększa się, gdy liczba protonów zbliża się do liczby neutronów.
Energia kulombowska - energia elektrostatycznego oddziaływania między protonami jest zgodna ze wzorem na energię rozkładowej kuli r = A 1/3 Energia tworzenia par dla jąder o parzystych liczbach protonów i neutronów jest dodatnia, dla nieparzystych ujemna, dla parzysto - nieparzystych zerowa.
Gdy jądro nietrwałe w stosunku do jądra trwałego posiada nadmiar neutronów emituje  - - dodatkowo z jądra emitowana jest cząsteczka przenikliwa (pozbawiona ładunku) mająca znikomą masę, unosząca dodatkowo część ogólnej energii. Cięższe jądra A208, w których średnia energia wiązania ulega zmniejszeniu wskutek gwałtownego wzrostu energii elektrostatycznego odpychania pomiędzy protonami, mogą emitować cząstki  :
A A-4 4 X  Y + 
Z Z-2 2 Emisja  prowadzi do powstania jądra zawierającego nadmiar neutronów, dlatego po przemianach  następują przemiany  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz