Neuron czuciowy

Biology - słówka

  • Uniwersytet Warszawski
  • mgr Elżbieta Habielska
  • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

neuron neuron czuciowy temporal lobe płat skroniowy (część mózgu) ouabain strofantyna vagus nerve nerw...

Zmysł równowagi - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Iwona Puzio
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

depolaryzację komórek rzęsatych i przekazanie pobudzenia obecnym obok dendrytom neuronów czuciowych. Stan...

Drogi nerwowe rdzeniowe

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Anatomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2709

utworzone przez aksony w istocie białej pośredniczą w przekazywaniu impulsów z obwodowych neuronów...

Tkanka Nerwowa - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

- wyjątek - I neuron czuciowy. I neuron czuciowy jest wzbudzany w całości w wyniku powstania po- tencjału...