Nawożenie - strona 2

Rekultywacja i jej metody.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

na ukształtowaniu gleby i szaty roślinnej przez: nawożenie, wprowadzanie roślin próchnico-twórczych (np. motylkowych...

Degradacja gleb - erozja wodna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1960

chemizacja gleb (intensyfikacja nawożenia mineralnego, szerokie stosowanie pestycydów) - przenawożenie gleb...

Azotany - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

atmosferycznych. Zawartość azotanów ( V ) w warzywach jest zmienna i zależy od intensywności nawożenia...

Mechaniczna uprawa gleby

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3843

, życica trwała, koniczyna łąkowa na pastwiskach - życica trwała i koniczyna biała Nawożenie w ilości 30 kg...

Sadownictwo-opracowanie pytań

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Szybkość działania (przydatność do podkarmiania) Ryzyko wymywania (przydatność do nawożenia jesienią...

Pytania na egzamin - Ścieki komunalne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

czynnym 9. nawozy fosforanowe - najlepsze na rynku 10. nawożenie NPK czy można zastąpić preparatami...