Napięcie powierzchniowe - strona 6

Mój_protokul_fizyko1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

) = . Część III: Wyznaczanie napięcia powierzchniowego, molowego napięcia powierzchniowego i parachory...

Sorpcje - podział

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

ona od napięcia powierzchniowego i całkowitej powierzchni sorbentów. Jest ona wywołana dążeniem do zmniejszenia...

Zwilżanie powierzchnii - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Jeżeli natomiast siły adhezji są małe, napięcie powierzchniowe  sc jest duże a ciecz przyjmuje postać zbliżoną...

Wykład - izoterma adsorpcji Gibbsa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1939

w temperaturze 20oC, po czym rozpoczęto serię pomiarów napięcia powierzchniowego metodą tensometryczną...