Nanometr - strona 7

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

cząsteczki jest rzędu jedności i wynosi kilka angstremów Å (1*10 -10 m) czyli dziesiątych części nanometra...

Komórka eukariotyczna - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

straceń * pojedynczy proteasom to wieloenzymatyczny kompleks wielkości kilku nanometrów (o masie...

Griffin Podstawy komunikacji

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2142

słowo służące do oznaczenia pasma o zakresie 510-560 nanometrów w widmie fal elektromagnetycznych...

Zagadnienia z biomechaniki

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Budziński
 • Biomechanika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1813

kilku nanometrów. Wówczas zaczyna działać tak zwane oddziaływanie van der Waalsa, które właściwie...

Spektroskropia emisyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

nanometrów widma przypadającą na 1 mm długości płyty fotograficznej : świetlność : L - charakteryzująca...

Materiały inżynierskie - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana  16c, 35-959 Rzeszów  1  Materiały inżynierskie  Ireneusz Stefaniuk  2  1.Podstawowe grupy  materiałów inżynierskich   Struktura i własności oraz technologie kształtowania i  zasady doboru przy wytwarzaniu produktów  technicznych:  metale i ich stopy, materiały p...

Materiały metalowe i ceraminiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

o rozmiarach liczonych w nanometrach, to przy danych rozmiarach próbki jej masa zależy od objętości tych porów...