Nanometr

Techniki histologii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

i istoty międzykomórkowej. 2. Jaką częścią metra są: mikrometr, nanometr i angstrem? - mikrometr 10-6 m...

Tranzystor MOSFET - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jerzy Giżewski
  • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

), grubość tej warstwy jest rzędu kilkunastu nanometrów. Na dielektryk napylana jest warstwa materiału...

Zagadnienia do egzaminu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
  • Geomatyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1946

, platforma. 10. Podaj do wykrywania czego, znajduje zastosowanie podczerwień bliska 700-800 nanometrów...