Nadkład - strona 6

Elementy tektoniki Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

(salinarnej). Przebijajaca sie sól wykorzystuje strefy osłabienia nadkładu, a wiec uskoki czy struktury...

Udostępnianie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1050

na powierzchni ziemi albo płytko pod jej powierzchnią; udostępnienie takich złóż polega na zdjęciu nadkładu...

Wody wolne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

pozostających pod ciśnieniem hydrostatycznym spowodowanym nadkładem utworów nieprzepuszczalnych. W zależności...

Maszyny górnicze - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny górnicze
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1967

podporowej 16. Wymienić znane ci rozwiązania bezpośredniego przerzutu nadkładu nad wyrobiskiem koparki...

Erozja morska-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

jej pod wpływem ciśnienia utworów nadkładu lub ulegając przekrystalizowaniu na skutek starzenia się koloidów...

Elementy tektoniki-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

nadkładu, a więc uskoki czy struktury fałdowe. Jest to wynik uplastycznienia osadów – głównie soli. Procesy...