Nadbudowa - strona 3

Harris-Matka krowa, Potlacz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

, stanowią niejako „nadbudowę ideologiczną” wtórną wobec materialnych potrzeb -przykłady racjonalnych podstaw...

Karol Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

- feudalizm - kapitalizm (konieczna zgodność nadbudowy i bazy) baza: siły wytwórcze plus stosunki produkcji...

Socjalizm naukowy-marksizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

, była ona „materialną potęgą”, która może „porywać masy” (pochwała potęgi propagandy) Teoria bazy i nadbudowy - Baza...

Weber, Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1393

. Trzecia płaszczyzna - baza i nadbudowa uważa, że głównym czynnikiem, który wpływa na zmiany (naszą...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

- moralnością, religią, prawem, nauką. Ta świadomość tworzy nadbudowę. Bazą jest materia. Związek bazy...

Prawo budowlane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

. z późniejszymi zmianami). Roboty budowlane - budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a także prace polegające...

Pojęcie ideologii i struktura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

(dyskryptywno opisowe, kolektywna świadomość, element nadbudowy) -pejoratywne(utożsamienie z fałszywą...

Geosyntetyki - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

w rodzimy grunt kruszywa z warstw nadbudowy. Ponadto zapobiegają migracji cząstek gruntu, rozkładają...