Modulacja - strona 11

Analogowe układy elektroniczne test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

dla wyznaczenia średniej wartości napięcia na rezystancji obciążenia Zaletami stosowania modulacji...

Metoda Weavera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

otrzymujemy sygnał postaci rys. 5.6b. Drugiej modulacji poddawane są odfiltrowane (przy pomocy FDP o gornej...

Systemy NAVASTAR GPS-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Milczarski
 • Elektroniczna technika pomiarowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

milisekundzie. Jest on wytwarzany przy pomocy modulacji częstotliwości fo/10-1.023MHz fo=10.23MHz Modulacji...

Opracowanie egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

. Odpowiedź Pytanie 8 Jakie znasz modulacje typu ciągłego? Odpowiedź - AMPLITUDOWE (AM) - KĄTOWE...

Opracowanie egzamin 6

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

. Jakie znasz modulacje typu ciągłego? Amplitudowe: AM Kątowe: częstotliwości - FM, fazy - PM 8. Na czym polega...

Opracowanie egzamin 8

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

. Jakie znasz modulacje typu ciągłego? Amplitudowe: AM Kątowe: częstotliwości - FM, fazy - PM 8. Na czym polega...