Typowe układy preemfazy i deemfazy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typowe układy preemfazy i deemfazy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Typowe układy preemfazy i deemfazy W Polsce w radiofoni UKF-FM stosuje układy preemfazy o stałych czaso-
wych τ 1 = 50 [ μ s] i τ 2 = 5 [ μ s].Wniektorych krajach w radiofonii UKF stosu-
je się filtry uwydatniające o stałych czasowych τ 1 = 75 [ μ s] i τ 2 = 7 , 5 [ μ s]. Za-
gadnienie stosowania układow preemfazy / deemfazy przy przesyłaniu sygna-
łow telewizyjnych za pośrednictwem satelitow telekomunikacyjnych omawia
Sprawozdanie CCIR nr 213-3.
Dla tego ostatniego pro-
ponuje się przyjęcie parametrow y = 8 i stałej czasowej τ p = 227 [ns]. W tele-
wizji satelitarnej przyjęto dla standardu MAC charakterystykę filtru preemfa-
zy daną wzorem (7.27) z parametrami 1 /τ 1 = 0 , 84 [MHz], i 1 /τ 2 = 1 , 5 [MHz].
Przedstawione wyżej uwagi na temat stosowania układow preemfazy / deem-
fazy w rożnych systemach wykorzystujących modulację częstotliwości świad-
czą o znaczeniu, jakie przywiązuje się do właściwego doboru parametrow tych
układow. Wskazują rownież na to, że optymalizacja filtrow preemfazy / de-
emfazy jest w niektorych przypadkach ciągle otwartym problemem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz