Moduł Younga temperatura - strona 6

Nauka o materiałach - wyklad 11

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470

- naprężenia wynikają z anizotropii rozszerzalności poszczególnych ziaren lun anizotropii modułu Younga E II...

Uogólnione prawo Hooke'a

  • Politechnika Śląska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

z ) , τ zx = G γ zx = 2G ε zx 1 +ν   W tych wzorach E oznacza moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga...

Nauka o materiałach - wyklad 8

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

. Prawo Hooke’a σ=Eε τ=Gγ p=-K∆ E - moduł Younga G - moduł sztywności (ścinania) K - moduł ścisliwości...

Ciecze, ciała stałe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

oznaczamy literą E i nazywamy modułem Younga: W fizyce wprowadzono jeszcze określenia mówiące o przyrostach...

Materiały węglowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Grzegorz Pękalski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

grafitowa strukturze, włókna węglowe z poliakrylonitrylu mają moduł Younga E ok. 90 GPa, a wytrzymałość...